top of page
f.jpg

TKDK IPARD PROGRAMI

Çağrı Amacı

Üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları veya araştırma enstitüleri/merkezleri tarafından yürütülecek kısa süreli aşı, ilaç, tıbbi cihaz, tanı kiti vb. sağlık bilim ve teknolojileri ile ilgili alanlardaki projelerin desteklenmesidir.

IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelerin kırsal kalkınmasını desteklemek için oluşturulan bir yardım aracıdır. Bu destek, AB'nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve politika geliştirme süreçlerini desteklemeyi amaçlar. IPARD desteği, 2021-2027 dönemini içeren çok yıllık "Kırsal Kalkınma Programı" kapsamında uygulanır ve AB ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen destek programlarını içerir.

IPARD'ın genel amaçlarından biri, tarım ve gıda sektörünün rekabet gücünü artırmak, çiftlik içi üretimin verimliliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak ve toplumsal taleplere yanıt verebilen sağlıklı, güvenli, besleyici ve sürdürülebilir gıdaya erişimi sağlamaktır. Aynı zamanda, iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olmak ve çiftçileri kısa tedarik zincirlerinde işbirliği yapmaya teşvik ederek gıda zincirindeki konumlarını güçlendirmeyi hedefler.

IPARD kapsamında belirlenen spesifik amaçlar arasında yeni işlerin yaratılması, daha fazla üreticinin desteklerden faydalanmasının sağlanması, atık yönetimi, yenilenebilir enerji ve döngüsel ekonomi gibi konuların teşvik edilmesi bulunmaktadır.

Ayrıca, sektörlere özel olarak belirlenen spesifik amaçlar da mevcuttur. Örneğin, süt işleme sektöründe soğuk zincirin geliştirilmesi, et ve yumurta işleme sektöründe kesimhanelerin kurulması veya modernizasyonu, meyve ve sebze işleme sektöründe kayıpların azaltılması ve AB standartlarına uyumun sağlanması gibi hedefler belirlenmiştir. Su ürünleri işleme sektöründe ise soğuk zincirin kurulması, işletmelerin kapasitelerinin artırılması ve rekabet gücünün artırılması gibi hedefler bulunmaktadır.

Untitled-2.png

IPARD, AB tarafından aday ve potansiyel aday ülkelerin kırsal kalkınmasını desteklemek için oluşturulan bir yardım aracıdır. Bu destek, AB'nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve politika geliştirme süreçlerini desteklemeyi amaçlar. IPARD desteği, AB ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen destek programlarını içerir.

IPARD'ın genel amaçlarından biri, tarım ve gıda sektörünün rekabet gücünü artırmak, çiftlik içi üretimin verimliliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak ve toplumsal taleplere yanıt verebilen sağlıklı, güvenli, besleyici ve sürdürülebilir gıdaya erişimi sağlamaktır. Aynı zamanda, iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olmak ve çiftçileri kısa tedarik zincirlerinde işbirliği yapmaya teşvik ederek gıda zincirindeki konumlarını güçlendirmeyi hedefler.

IPARD kapsamında belirlenen spesifik amaçlar arasında yeni işlerin yaratılması, daha fazla üreticinin desteklerden faydalanmasının sağlanması, atık yönetimi, yenilenebilir enerji ve döngüsel ekonomi gibi konuların teşvik edilmesi bulunmaktadır.

bottom of page