top of page
İÇ BANNER.png

TENMAK Ar-Ge Teşvikleri Enerjide Dijitalleşme Çağrısı

Yeşil enerji geçişi için yapay zekâ, makine öğrenimi, dijital ikiz, siber güvenlik, blokzincir, büyük veri, bulut bilişim, akıllı şebeke/sarj, IoT ve AR/VR konularında kamu, üniversite ve sanayi kurumlarını bir araya getirerek ülkemizin ihtiyaç duyduğu ticarileştirilebilir teknolojileri geliştirmektir. Bu çerçevede Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) en az 4 olan projelerin, THS 8 seviyesine çıkarılıp gerçek ortamda kullanılabilecek teknolojik bir ürüne dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla Proje Yürütücüsü Kuruluşlar tarafından yapılacak; araştırma, inovasyon ve teknoloji geliştirme sonuçlarının faydalı araç, gereç, malzeme, hizmet, ürün, yöntem, süreç, sistem ve üretim tekniklerine dönüştürülmesi, mevcutların iyileştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla teknoloji ve ürün geliştirme projeleri TENMAK ve proje sonuçlarını Türkiye'de uygulamayı taahhüt eden en az bir Sanayi Ortağı tarafından desteklenecektir.

Proje Bütçesi ve Destekler

  1.  2023-TARGET-1-05-ED çağrısının toplam bütçesi 100 milyon TL'dir.

  2.  Başvurular için bütçe üst limiti bulunmamaktadır.

  3.  Her proje için TENMAK tarafından sağlanan toplam bütçenin en az %20'si Sanayi Ortağı tarafından ayrıca karşılanmalıdır.

  4.  Sanayi Ortağı tarafından sağlanan destek, onaylanan bütçede proje süresi ve personel giderleri ile sınırlı olabilir.

  5. Kalan proje bütçesi TENMAK tarafından desteklenecektir.

fs.png
fdf.png
bottom of page