top of page

Programın Amacı

Girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Süreç

1. aşama kapsamında; girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilen iş fikirlerinin bir hızlandırıcı program dahilinde doğrulanması ve TÜBİTAK’a 2. aşama başvurusu yapacak iş planlarının belirlenmesi faaliyetlerini yürütülmektedir.

2. aşama sonunda hazırladığı iş planı BiGG Uygulayıcı Kuruluşu tarafından onaylanan girişimciler, Programın 2. aşama başvurusunu TÜBİTAK’a yapmaktadır. İş planları, TÜBİTAK tarafından yürütülecek 2. aşama panellerinde değerlendirilmektedir. 2. aşama desteği almaya uygun bulunan girişimcilerden Girişimcilik Destek Programından faydalanmak üzere şirket kurmaları istenmektedir.

2023-1 BİGG Çağrısı

Çağrı kapsamında, aşağıda belirtilen alanlarda yenilik odaklı, ticari değeri doğrulanmış ürün ve hizmetlere dönüştürülecek iş fikri başvuruları kabul edilecektir. 2. Aşama başvurusu yapan girişimcilerin 6 tematik alandan hangisi kapsamında başvuru yaptıkları Uygulayıcı Kuruluşlar aracılığıyla TÜBİTAK’a bildirilecektir. Bildirilen tematik alanın uygun bulunmaması durumunda TÜBİTAK, başvuruların tematik alanlarında değişiklik yapabilir.

1. Akıllı Ulaşım

 • İnsansız Hava, Kara ve Deniz Araçları,

 • Otomotiv ve Yan Sanayi,Otonom/Elektrikli Araçlar,

 • Yol Güvenliği vb.

2. Akıllı Üretim Sistemleri

 • Endüstriyel Bilişim,

 • Katmanlı/Hızlı Üretim,

 • Makina İmalat,

 • Robotik/Otomasyon,

 • Yüksek Performanslı Malzemeler vb.

3. Enerji ve Temiz Teknolojiler

 • Akıllı Binalar/Şehirler,

 • Atıktan Enerji,

 • Çevre,

 • Enerji,

 • Enerji Depolama ve Enerji Verimliliği,

 • Malzeme/Kimya Teknolojileri,

 • Yenilenebilir Enerji, vb.

5. İletişim ve Sayısal Dönüşüm

 • Bilgi Güvenliği,

 • Bulut Bilişim,

 • Büyük Veri,

 • Eğitim,

 • Elektronik Sistemler,

 • Finansal Teknolojiler,

 • Giyilebilir Teknolojiler,

 • IOT,

 • İletişim,

 • Karar Destek Yazılımları,

 • Ölçme-Test-Analiz,

 • Sanal/Artırılmış Gerçeklik,

 • Ses/Görüntü/Metin İşleme,

 • Turizm Teknolojileri,

 • Web/Mobil Uygulamaları,

 • Yapay Zeka, vb.

4. Sağlık ve İyi Yaşam

 • Biyomalzeme,

 • Biyoteknoloji,

 • E-Sağlık,

 • İlaç,

 • Kozmetik,

 • Spor Teknolojileri,

 • Tanı ve Analiz Kitleri,

 • Tıbbi Cihazlar, vb.

6. Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme

 • Akıllı ve Temiz Tarım,

 • Bitki Sağlığı,

 • Gıda Teknolojileri,

 • Gıda Güvenliği ve Güvenilirliği,

 • Hayvan Sağlığı ve Refahı,

 • Su Ürünleri,

 • Su Verimliliği,

 • Tohum, vb.

Çağrı Konuları

bottom of page