top of page
1509.jpg

TÜBİTAK 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Programın Amacı

Türkiye'de yerleşik kuruluşların EUREKA altında yer alan araçlara (EUREKA Küme, EUREKA Network, vb.) sundukları proje esaslı araştırma - teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Uluslararası Ar-Ge ve yenilik projeleri yapan Türkiye’de yerleşik kuruluşlara sağlanacak destekle, Türkiye'deki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlamasıdır.

 

EUREKA programına katılan, Türkiye’de yerleşik, firma düzeyinde katma değer yaratan tüm kuruluşlar bu programdan yararlanabilmektedir.

Destek Kapsamı

Destek üst limiti yoktur.

Program kapsamında uygulanan desteklerin tamamı geri ödemesiz (hibe) şeklindedir.

Proje süresi limiti yoktur.

Destek Süreci

TÜBİTAK Süreç Haritası.png
bottom of page