top of page
1507.jpg

TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Programın Amacı

​Küçük ve Orta Büyüklükteki (KOBİ) firmaların;

  • Proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,

  • Ar-Ge nitelikli yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi,

  • Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması,

  • Ulusal ve uluslararası pazarda rekabet güçlerinin artırılması,

  • Ortak ya da tek başına sistematik Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması.

* İlgili destek programına yılda iki defa başvuru alınmaktadır.

Destek Kapsamı

Destek üst limiti 2.400.000 TL'dir.

Program kapsamında uygulanan desteklerin tamamı geri ödemesiz (hibe) şeklindedir.

Proje süresi 18 ayı aşamaz.

* Proje kapsamında alınacak alet, teçhizat, yazılımdan yerli malı belgesine sahip olanlara %15 ek destek oranı uygulanmaktadır.

Destek Süreci

TÜBİTAK Süreç Haritası.png

TÜBİTAK 1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Program Detayları

bottom of page