top of page
1501.jpg

TÜBİTAK 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Programın Amacı

Küçük ve Orta Büyüklükteki (KOBİ) firmaların,

  • Uluslararası rekabet güçlerinin artırılması ve uluslararası pazarı hedefleyen ürünlerin geliştirilmesi.

  • Yurtdışına bağımlı olunan teknolojilerde rekabetçi yerli teknolojilerin kazanılması.

  • Güçlü ticarileşme potansiyeline sahip teknolojik ürünlerin geliştirilmesi.

  • Ortaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması.

  • Proje esaslı araştırma - teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi.

  • Üniversite işbirliği ile Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması.

* İlgili destek programına yılda iki defa başvuru alınmaktadır.

Destek Kapsamı

Destek üst limiti yoktur.

Program kapsamında uygulanan desteklerin tamamı geri ödemesiz (hibe) şeklindedir.

Proje süresi 36 ayı aşamaz.

* Proje kapsamında alınacak alet, teçhizat, yazılımdan yerli malı belgesine sahip olanlara %15 ek destek oranı uygulanmaktadır.

Destek Süreci

TÜBİTAK Süreç Haritası.png

1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Program Detayları

bottom of page