top of page

KOSGEB Ar-Ge ve Ür-Ge İnovasyon Destek Programı

Programın Amacı

Ar-Ge ve inovasyon projeleri aracılığı ile bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeler ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

* İlgili destek programı başvurusu her zaman açıktır.

Destek Süreci

KOSGEB Süreç Haritası.jpg

KOSGEB Ar-Ge Ür-Ge İnovasyon Destek program Dosyası 

bottom of page