top of page
Geleneksel Girişimci Destek Programı.jpg

KOSGEB Geleneksel Girişimci Destek Programı

Programın Amacı

Bu destek programının amacı girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır.

* Bu programa Geleneksel Girişimci Eğitimi’ni tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu işletmeler başvurabilir.

** İlgili destek programı başvurusu her zaman açıktır.

Destek Kapsamı

Destek üst limiti 65.000 TL'dir.

Program kapsamında uygulanan desteklerin tamamı geri ödemesiz (hibe) şeklindedir.

KOSGEB Geleneksel Girişimci Destek Programı.jpg

* Her performans dönemi bir yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır.

** Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

bottom of page