top of page

TİCARET BAKANLIĞI TANITIM DESTEKLERİ

Tanıtım Destekleri

Yurtdışı Ofis Desteği

Programın Amacı

Pazara giriş belgesi desteği çerçevesinde şirketlerin  yer alan belgelere ilişkin, bu maddenin ikinci fıkrasında listelenen kalemler haricinde kalan ve pazara giriş belgesinin alınmasında ve/veya yenilenmesinde zorunlu olarak gerçekleştirilen giderler desteklenir. Tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti destek kapsamındadır.
Pazara giriş belgesi desteği çerçevesinde aşağıda belirtilen gider kalemleri
desteklenmez.
a) Eğitim ve danışmanlık hizmetleri
b) Yol ve konaklama masrafları
c) Gözetim bedeli
ç) Tarım ürünlerine ilişkin muayene ücretleri

Yurtdışı Marka Tescil Desteği

Bu Genelge kapsamında şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının
aşağıda belirtilen giderleri desteklenir:
a) Yurt dışında tescil ettirilmesine ilişkin marka/patent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri, markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme, avukatlık ile ilgili bütün zorunlu giderleri
b) Yurt dışında tescil ettirilmiş markalarının korunmasına ilişkin avukatlık giderleri
1) Yurt dışı marka tescil başvurusunun desteklenebilmesi için yurt dışı marka tescil başvurusunun
yapılmış olması yeterlidir.
2) Marka yenileme giderleri destek kapsamında değildir.
3) Desteklenecek yurt dışı marka tescil faaliyetlerinde; Türk Malı imajına zarar verecek şekilde, ülke menşeini farklı gösteren ifade, sembol, şekil, işaret veya ülke, şehir isimlerinin kullanılması durumunda, ilgili giderler destek kapsamında değerlendirilmez.
4) Yurt içi tescili ile yurt dışı marka tescil başvurusunun aynı şirket adına olması ve ilk tescilin yurt içinde gerçekleşmiş olması gerekir.
5) Bu Genelge kapsamındaki destek ödemelerinden yararlanılabilmesi için harcamayı gerçekleştiren şirket ile faturayı düzenleyen tarafın ilişkili kişi olmaması gerekmektedir.

26045 [Converted]-01.png

Yurt Dışı Fuar Destekleri

Yurtdışı Fuar Destek Programın Amacı

Destek oranı %75'tir
Fuar bitiminden sonra 3 ay içinde ilgili belgeler ile Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılır.

Yurtdışı Fuar Destek Programın Destek Oranları

Resim3.png

Yurtdışı Fuar Desteği Başvuru Şartları

26045 png-01.png

Yurt içi Fuar Destekleri

Yurtiçi Fuar Destek Programın Amacı

Karar kapsamında desteklenecek yurt içi fuarın tespit edilmesinde fuardaki:

a) Yabancı ziyaretçi sayısı,

b) Yabancı katılımcı sayısı,

c) Yabancı katılımcılara tahsis edilen stant alanı

kriterlerinin değerlendirilmesinde doğrudan yurt dışından gelen yabancı ziyaretçi sayısı, doğrudan yurt dışından katılan yabancı katılımcı sayısı ve doğrudan yurt dışından katılan yabancı katılımcılara tahsis edilen stant alanı bilgileri esas alınır.

Yurtdışı Fuar Destek Programın Destek Oranları

Resim4.png

YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ

Yurt dışı pazar araştırması faaliyeti kapsamında:

a) Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücret giderleri,
b) Kişi başına günlük 2.500 TL'ye kadar konaklama (oda + kahvaltı) giderleri, kriterlerine göre aşağıdaki hükümler geçerlidir:
1) Faaliyet en az 2, yolculuk (Türkiye'den gidiş ve Türkiye'ye dönüş hariç) hariç en fazla 10 günlük
kısmı desteklenir. En az 2 gün araştırma yapılması zorunludur. 10 günlük süre, araştırma yapılan
ülkeye varış tarihinden sonraki günden itibaren başlar.
2) Faaliyet Türkiye'den çıkılmalı ve Türkiye'ye dönüş yapılmalıdır.
3) 10 günü aşan bir faaliyette, seyahat süresi (yol hariç) 20 günü geçmemelidir. Desteklenen
ulaşım ve konaklama giderleri ile Türkiye'den gidişe ve Türkiye'ye dönüşe ilişkin ulaşım giderleri,
araştırma yapılan ülkeye varış tarihinden sonraki günden itibaren başlar. 20 günü aşan faaliyetler
değerIendirilmez.

BİRİM KİRA DESTEĞİ

Bu destek kapsamında, şirketlerin Türkiye'de üretilen ürünlerin pazarlandığı yurt dışı birimlerinin kira giderleri desteklenmektedir.
Ticaret Bakanlığınca Yurt Dışı Birim Kira desteği vermesinin arkasındaki amaç, şirketlerin yurt dış pazarlara daha rahat girebilmeleri, yurt
dışı pazarlarda tutunmaları, ihracat ürünlerini kendi imkanlarıyla doğrudan müşterilerle buluşturarak ürünün marka değerini ve satılan
üründen elde edilen katma değerin artırılmasıdır.

Yurt Dışı Birim Kira Destek Unsurları Nelerdir?

  • Yurt dışı birimlerin (mağaza, depo, ofis/paylaşımlı ofis, sergi/teşhir salonu, ürün teşhir serası/tarlası veya reyon/raf/dekorasyonlu köşe/kiosk/stant ile üzerine bina yapılmak üzere kiralanan arsa) kira giderleri destek kapsamındadır.

  • Şirketler kira gideri desteğinden her bir ülke için en fazla 4 yıl yararlandırılır. Bir şirket en fazla 25 birim için kira desteğinden yararlanabilir.

  • Türkiye’deki ana şirket doğrudan birim açabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri de birim açabilir. Bu durumda yurt dışındaki şirket ile Türkiye’deki ana şirket arasında organik bağın olması gerekir.

  • Yurt dışı birim kira desteğinden yararlanan birimlerde, Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekir. Şirketlere verilecek yıllık destek tutarı ilgili ülkeye yapılan yıllık ihracatının yarısından fazla olamaz.

  • Bakanlık yurt dışı temsilcisi, birimin destek kapsamına alınma başvurusunda ve destek devam ettiği sürece her destek yılı bitiminde yerinde inceleme yaparak DYS üzerinden değerlendirmesini ilgili incelemeci kuruluşa iletir. Yerinde inceleme, düzenlendiği tarihten itibaren her yıl güncellenir.

 

Yurt Dışı Birim Kira Desteği  Üst Limiti Nedir?

Destek oranı %50 olarak belirlenmiştir. Hedef ülkelerde gerçekleştirilen kira harcamalarında ise destek oranı %70 olarak uygulanacaktır.2024 yılı itibarıyla yurt dışı birim kira yıllık destek üst limiti birim başına yıllık 5,591,174 TL’dir.

bottom of page