top of page
ppd kobigel.jpg

KOSGEB Ar-Ge Ür-Ge İnovasyon Destek Programı

Programın Amacı​​

 

  • Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması.

  • KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi.

* İlgili destek programına yılda bir defa başvuru alınmaktadır.

Proje Teklif Çağrıları

Proje teklif çağrıları yılda bir kez yayınlanmaktadır. Her teklif çağrısı için KOBİ'lerin ulusal ve uluslararası alanda güçlenmesini destekleyecek tema belirlenmektedir. ​

KOBİGEL-2022 Teklif Çağrısı

  1. 2022.01-İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme Sürecine Katkı Sağlayabilecek Yerli Teknoloji Geliştiricisi KOBİ’lerin Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı

Akıllı dijital teknolojiler geliştirme alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerin mevcut portföylerinde bulunan ürün / yazılımlarında tasarımsal iyileştirme, kullanım alanını genişletme, farklı teknolojilere entegrasyon, sektörel ihtiyaçlara uyarlama, modül ekleme, işlev optimizasyonu vb. iyileştirmeler yapmaları ve / veya geliştirmiş oldukları ürün / yazılımları ticarileştirmeleri KOSGEB tarafından desteklenmektedir. Bu şekilde; sanayi sektörünün yetkin teknoloji tedarikçisi KOBİ’ler aracılığıyla bu teknolojilere erişebilmeleri amaçlanmaktadır.

   2. 2022.02 İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Üretim ve İlişkili İş Süreçlerinde Dijital Teknolojilerden         Yararlanma Düzeyinin Arttırılması Proje Teklif Çağrısı

İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’lerin, üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanmaları ile üretim hızlarını, etkinliklerini ve verimliliklerini iyileştirebilmeleri amaçlanmaktadır. Bu kapsamda,

  • İş süreçlerine adapte edilecek teknolojinin işletmedeki mevcut makine – teçhizat – bilişim donanım ile çalışması sonucunda işletmede verimlilik artışını ve süreçlerde dijitalleşmeyi sağlaması,

  • Adapte edilecek /uygulanacak / uyarlanacak teknolojinin yeni makine – teçhizat – bilişim donanımı ile verimli şekilde çalışabilecek olması ve bunun açıklanması (gerekçelendirilmesi) durumunda,

  • Proje kapsamında yeni makine – teçhizat – bilişim donanımı satın alınması projeleri desteklenmektedir.

   3. 2022.03 İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Rekabet Güçlerinin ve                       Verimliliğinin Arttırılması Proje Teklif Çağrısı

İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin modern teknolojiler ve iş modelleriyle çalışma kapasitelerinin geliştirilmesi, verimliliklerinin artırılması, ürün ve üretim süreçlerinin kalite standartlarına uygun hale getirilmesi ile imalat sanayi KOBİ’lerinin ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin arttırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda,

  • Üretimde verimlilik arttırma ve/veya üretim maliyetlerini düşürme amacıyla mevcut imalat süreçlerinin geliştirilmesi

  • Ürün kalitesinin artırılması ve/veya ürün kalitesinde sürekliliğinin sağlanması

  • Katma değerli üretim kapasitesi ve/veya ürün geliştirme kapasitesinin artırılması

  • Ölçüm – analiz altyapısının iyileştirilmesi projeleri desteklenmektedir.

Destek Süreci

KOSGEB Süreç Haritası.jpg
bottom of page