top of page
işletme geliştirme.jpg

İŞLETME GELİŞTİRME VE BÜYÜME DESTEKLERİ

KOSGEB Destekleri

KOSGEB logo.png

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı

Programın Amacı​​

 

 • Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması.

 • KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi.

* İlgili destek programına yılda bir defa başvuru alınmaktadır.

Proje Teklif Çağrıları

Proje teklif çağrıları yılda bir kez yayınlanmaktadır. Her teklif çağrısı için KOBİ'lerin ulusal ve uluslararası alanda güçlenmesini destekleyecek tema belirlenmektedir. ​

KOBİGEL-2022 Teklif Çağrısı

 1. 2022.01-İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme Sürecine Katkı Sağlayabilecek Yerli Teknoloji Geliştiricisi KOBİ’lerin Desteklenmesi Proje Teklif Çağrısı

Akıllı dijital teknolojiler geliştirme alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerin mevcut portföylerinde bulunan ürün / yazılımlarında tasarımsal iyileştirme, kullanım alanını genişletme, farklı teknolojilere entegrasyon, sektörel ihtiyaçlara uyarlama, modül ekleme, işlev optimizasyonu vb. iyileştirmeler yapmaları ve / veya geliştirmiş oldukları ürün / yazılımları ticarileştirmeleri KOSGEB tarafından desteklenmektedir. Bu şekilde; sanayi sektörünün yetkin teknoloji tedarikçisi KOBİ’ler aracılığıyla bu teknolojilere erişebilmeleri amaçlanmaktadır.

   2. 2022.02 İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren KOBİ’lerin Üretim ve İlişkili İş Süreçlerinde Dijital Teknolojilerden         Yararlanma Düzeyinin Arttırılması Proje Teklif Çağrısı

İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’lerin, üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanmaları ile üretim hızlarını, etkinliklerini ve verimliliklerini iyileştirebilmeleri amaçlanmaktadır. Bu kapsamda,

 • İş süreçlerine adapte edilecek teknolojinin işletmedeki mevcut makine – teçhizat – bilişim donanım ile çalışması sonucunda işletmede verimlilik artışını ve süreçlerde dijitalleşmeyi sağlaması,

 • Adapte edilecek /uygulanacak / uyarlanacak teknolojinin yeni makine – teçhizat – bilişim donanımı ile verimli şekilde çalışabilecek olması ve bunun açıklanması (gerekçelendirilmesi) durumunda,

 • Proje kapsamında yeni makine – teçhizat – bilişim donanımı satın alınması projeleri desteklenmektedir.

   3. 2022.03 İmalat Sanayi Sektöründe Faaliyet Gösteren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Rekabet Güçlerinin ve                       Verimliliğinin Arttırılması Proje Teklif Çağrısı

İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin modern teknolojiler ve iş modelleriyle çalışma kapasitelerinin geliştirilmesi, verimliliklerinin artırılması, ürün ve üretim süreçlerinin kalite standartlarına uygun hale getirilmesi ile imalat sanayi KOBİ’lerinin ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin arttırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda,

 • Üretimde verimlilik arttırma ve/veya üretim maliyetlerini düşürme amacıyla mevcut imalat süreçlerinin geliştirilmesi

 • Ürün kalitesinin artırılması ve/veya ürün kalitesinde sürekliliğinin sağlanması

 • Katma değerli üretim kapasitesi ve/veya ürün geliştirme kapasitesinin artırılması

 • Ölçüm – analiz altyapısının iyileştirilmesi projeleri desteklenmektedir.

İşletme Geliştirme Destek Programı

Programın Amacı​​

 

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması.

* İlgili destek programı başvurusu her zaman açıktır.

Destek Süreci

KOSGEB logo.png
KOSGEB Süreç Haritası.jpg

Sanayide Temiz ve Döngüsel EkonomiDestek Programı

Programın Amacı​​

 

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanması.

* İlgili destek programı başvurusu her zaman açıktır.

Ekran görüntüsü 2024-04-01 162827.jpg

Başvuru Koşulları

 

Hedef SektörNACE REV 2 sınıflamasına göre; aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir:

Ekran görüntüsü 2024-04-01 163230.png
 • Ana faaliyet kodu, Dünya Bankası Finansmanlı Projelerde Uygun Bulunmayan Sektör ve Faaliyetler Tablosunda yer alan veya bu tabloda yasaklanan faaliyetlerde bulunan işletmeler bu programa başvuramaz.

 • KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, İşletme Beyanının onaylı küçük ve orta büyüklükteki işletmeler başvurabilecektir. Mikro işletmeler başvuru yapamayacaktır

Diğer Başvuru Koşulları

 1. Başvuru yapacak tüm işletmelerin proje teklif çağrısı ilan tarihi itibariyle en az 2 yıl önce kurulmuş olması gerekmektedir.

 2.  İşletme, Findeks kredi notu endeksine göre “orta riskli”, “az riskli”, “iyi” veya “çok iyi” gruplandırmalarından birinde yer almalıdır.

 3.  İşletmenin onaylı son mali yıl verilerinde yer alan mali bilanço veya net satış hasılatı proje toplam bütçesinden büyük olmalıdır.

 4. . Başvuracak tüm işletmelerin onaylı son mali yılda bilanço esasına göre defter tutması esastır.

 5.  Proje toplam bütçesi en az 1.000.000 TL olmalıdır.

Çağrı Bütçesi

 1. Proje teklif çağrısı için ayrılacak bütçe, destek programı bütçe imkanları ve başvuru sayısı dikkate alınarak KOSGEB tarafından belirlenecektir.

 2.  Başvuru yapılmış olması işletmeye herhangi bir hak doğurmaz. Başvurular, KOSGEB tarafından belirlenen değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilecek ve bütçe imkanları dahilinde desteklenmesi mümkün olan sayıdaki başvuru desteklenecektir.

Uygun Proje Konusu

Temiz ve döngüsel bir ekonomi için sanayinin harekete geçirilmesi:

 •  İşletmeler;

✓ Enerji verimliliği;

✓ Su verimliliği;

✓ Hammadde verimliliği;

✓ Sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümü;

✓ Endüstriyel simbiyoz;

✓ Döngüsel ekonomi;

konu başlıklarında başvuru yapılabilecektir.

resim_2024-04-01_164206876.png
resim_2024-04-01_164314723.png

Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi

 1. Programın Amacı

 2. ​2023-01 Proje Teklif Çağrısının amacı, sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ'lerin enerji sistemlerini karbondan arındırmak, KOBİ'leri çevre dostu teknolojilerin kullanımı konusunda bilinçlendirmek ve KOBİ'lerin enerji maliyetlerini düşürerek rekabet güçlerini artırmaktır.

 3. Bu çağrı ile; yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve sanayide temiz ve güvenilir enerjinin sürdürülebilir olmasına yönelik projeler önceliklendirilecektir.

resim_2024-04-01_164639967.png

Başvuru Koşulları 

 

Hedef Sektör

NACE REV 2 sınıflamasına göre; aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir:

Ekran görüntüsü 2024-04-01 163230.png
 • Ana faaliyet kodu, Dünya Bankası Finansmanlı Projelerde Uygun Bulunmayan Sektör ve Faaliyetler Tablosunda yer alan veya bu tabloda yasaklanan faaliyetlerde bulunan işletmeler bu programa başvuramaz.

 • KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, İşletme Beyanının onaylı küçük ve orta büyüklükteki işletmeler başvurabilecektir. Mikro işletmeler başvuru yapamayacaktır

Diğer Başvuru Koşulları 

 

Hedef Sektör

NACE REV 2 sınıflamasına göre; aşağıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir:

 • KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, İşletme Beyanının onaylı küçük ve orta büyüklükteki işletmeler başvurabilecektir. Mikro işletmeler başvuru yapamayacaktır.

 1. Başvuru yapacak tüm işletmelerin proje teklif çağrısı ilan tarihi itibariyle en az 2 yıl önce kurulmuş olması gerekmektedir.

 2.  İşletme, Findeks kredi notu endeksine göre “orta riskli”, “az riskli”, “iyi” veya “çok iyi” gruplandırmalarından birinde yer almalıdır.

 3. İşletmenin onaylı son mali yıl verilerinde yer alan mali bilanço veya net satış hasılatı proje toplam bütçesinden büyük olmalıdır.

 4.  İşletmenin proje başvuru yapılan aydan önceki son 12 aya ait toplam enerji tüketiminin 20 Ton Eşdeğeri Petrol (TEP) / eşdeğer kilowatt saat (kWh) veya bu değerlerin üzerinde olması gerekmektedir. Başvuru yaptığı ay dikkate alınmaz.

 5.  Başvuracak tüm işletmelerin onaylı son mali yılda bilanço esasına göre defter tutması esastır.

 6. . Başvuru tarihinde işletmenin; yetkili kurum/kuruluşlardan alınmış geçerli “Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu”na sahip olması gerekmektedir.

 7.  Proje toplam bütçesi en az 1.000.000 TL olmalıdır.

Çağrı Bütçesi

 • Proje teklif çağrısı için ayrılacak bütçe, destek programı bütçe imkanları ve başvuru sayısı dikkate alınarak KOSGEB tarafından belirlenecektir. 

 • Başvuru yapılmış olması işletmeye herhangi bir hak doğurmaz. Başvurular, KOSGEB tarafından belirlenen değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilecek ve bütçe imkanları dahilinde desteklenmesi mümkün olan sayıdaki başvuru desteklenecektir

Uygun Proje Konusu

Güneş Enerji Sisteminin kurulması ve işletilmesi:

 •  Güneş Enerji Sistemi kapsamında işletmelerinin gerçekleştireceği yatırımların çatı üstü ve/veya işletmelerin faaliyet gösterdiği bina/binalara bütünleşik şekilde kurulması için başvuru yapmaları beklenmektedir.

 • Proje teklif çağrısı için ayrılacak bütçe, destek programı bütçe imkanları ve başvuru sayısı dikkate alınarak KOSGEB tarafından belirlenecektir. 

 • Başvuru yapılmış olması işletmeye herhangi bir hak doğurmaz. Başvurular, KOSGEB tarafından belirlenen değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilecek ve bütçe imkanları dahilinde desteklenmesi mümkün olan sayıdaki başvuru desteklenecektir

image.png
image.png
image.png
bottom of page