top of page

Hibe ve Teşvikler

Hibe ve teşvik programları, işletmelere ve kuruluşlara çeşitli finansal destekler sağlayan devlet destekli programlardır. Bu programlar, işletmelerin büyümelerini teşvik etmek, rekabet güçlerini artırmak, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini desteklemek, istihdamı artırmak, sektörel dönüşümü sağlamak ve ekonomik kalkınmayı desteklemek amacıyla oluşturulmuştur.

bottom of page