top of page
Girişimcilikk.png

GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİ

KOSGEB Destekleri

KOSGEB logo.png

KOSGEB Geleneksel Girişimci Destek Programı

Programın Amacı

Bu destek programının amacı girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır.

* Bu programa Geleneksel Girişimci Eğitimi’ni tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu işletmeler başvurabilir.

** İlgili destek programı başvurusu her zaman açıktır.

Destek Kapsamı

Destek üst limiti 65.000 TL'dir.

Program kapsamında uygulanan desteklerin tamamı geri ödemesiz (hibe) şeklindedir.

KOSGEB Geleneksel Girişimci Destek Programı.jpg

* Her performans dönemi bir yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır.

** Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı

Programın Amacı

Bu destek programının amacı ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır.

* Bu programa İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu ve KOSGEB tarafından belirlenen İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.

Destek Kapsamı

Destek üst limiti 375.000 TL'dir.

Program kapsamında uygulanan desteklerin tamamı geri ödemesiz (hibe) şeklindedir.

KOSGEB İleri Girişimci Destek Programı.jpg

* Destek oranı %75 ‘tir. Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.

** Her performans dönemi bir yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır.

*** Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

Destek Süreci

KOSGEB Süreç Haritası.jpg
KOSGEB logo.png

TÜBİTAK Destekleri

TÜBİTAK_logo.png

Programın Amacı

Girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Süreç

1. aşama kapsamında; girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilen iş fikirlerinin bir hızlandırıcı program dahilinde doğrulanması ve TÜBİTAK’a 2. aşama başvurusu yapacak iş planlarının belirlenmesi faaliyetlerini yürütülmektedir.

2. aşama sonunda hazırladığı iş planı BiGG Uygulayıcı Kuruluşu tarafından onaylanan girişimciler, Programın 2. aşama başvurusunu TÜBİTAK’a yapmaktadır. İş planları, TÜBİTAK tarafından yürütülecek 2. aşama panellerinde değerlendirilmektedir. 2. aşama desteği almaya uygun bulunan girişimcilerden Girişimcilik Destek Programından faydalanmak üzere şirket kurmaları istenmektedir.

2023-1 BİGG Çağrısı

Çağrı kapsamında, aşağıda belirtilen alanlarda yenilik odaklı, ticari değeri doğrulanmış ürün ve hizmetlere dönüştürülecek iş fikri başvuruları kabul edilecektir. 2. Aşama başvurusu yapan girişimcilerin 6 tematik alandan hangisi kapsamında başvuru yaptıkları Uygulayıcı Kuruluşlar aracılığıyla TÜBİTAK’a bildirilecektir. Bildirilen tematik alanın uygun bulunmaması durumunda TÜBİTAK, başvuruların tematik alanlarında değişiklik yapabilir.

1. Akıllı Ulaşım

 • İnsansız Hava, Kara ve Deniz Araçları,

 • Otomotiv ve Yan Sanayi,Otonom/Elektrikli Araçlar,

 • Yol Güvenliği vb.

2. Akıllı Üretim Sistemleri

 • Endüstriyel Bilişim,

 • Katmanlı/Hızlı Üretim,

 • Makina İmalat,

 • Robotik/Otomasyon,

 • Yüksek Performanslı Malzemeler vb.

3. Enerji ve Temiz Teknolojiler

 • Akıllı Binalar/Şehirler,

 • Atıktan Enerji,

 • Çevre,

 • Enerji,

 • Enerji Depolama ve Enerji Verimliliği,

 • Malzeme/Kimya Teknolojileri,

 • Yenilenebilir Enerji, vb.

5. İletişim ve Sayısal Dönüşüm

 • Bilgi Güvenliği,

 • Bulut Bilişim,

 • Büyük Veri,

 • Eğitim,

 • Elektronik Sistemler,

 • Finansal Teknolojiler,

 • Giyilebilir Teknolojiler,

 • IOT,

 • İletişim,

 • Karar Destek Yazılımları,

 • Ölçme-Test-Analiz,

 • Sanal/Artırılmış Gerçeklik,

 • Ses/Görüntü/Metin İşleme,

 • Turizm Teknolojileri,

 • Web/Mobil Uygulamaları,

 • Yapay Zeka, vb.

4. Sağlık ve İyi Yaşam

 • Biyomalzeme,

 • Biyoteknoloji,

 • E-Sağlık,

 • İlaç,

 • Kozmetik,

 • Spor Teknolojileri,

 • Tanı ve Analiz Kitleri,

 • Tıbbi Cihazlar, vb.

6. Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme

 • Akıllı ve Temiz Tarım,

 • Bitki Sağlığı,

 • Gıda Teknolojileri,

 • Gıda Güvenliği ve Güvenilirliği,

 • Hayvan Sağlığı ve Refahı,

 • Su Ürünleri,

 • Su Verimliliği,

 • Tohum, vb.

Çağrı Konuları

Destek Süreci

TÜBİTAK Süreç Haritası.png
TÜBİTAK_logo.png
bottom of page