top of page
Image by Chris Liverani

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Danışmanlığı

Ar-Ge ve Tasarım Merkezi danışmanlığı, Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerini yönetme ve geliştirme konusunda uzman danışmanların işletmelere rehberlik ettiği bir süreçtir. İşletmelere Ar-Ge ve tasarım stratejileri oluşturma, Ar-Ge projelerinin planlama ve yürütme süreçlerinde destek sağlama, Ar-Ge maliyetlerini optimize etme, Ar-Ge performansını artırma ve Ar-Ge merkezi sertifikasyonu için gereken süreçleri yönetme konularda yardımcı olur.

Ar-Ge Merkezi Nedir?

Ar-Ge (Araştırma ve Geliştirme) Merkezi, bir işletmenin Ar-Ge faaliyetlerini planlaması, yönetmesi ve yürütmesi için özel olarak oluşturulan bir birim veya departmandır. Ar-Ge merkezleri, işletmelerin yenilikçi ürünler ve hizmetler geliştirmek, teknolojiyi ilerletmek, rekabet avantajı elde etmek ve sürdürülebilir büyüme sağlamak amacıyla Ar-Ge çalışmalarını gerçekleştirir.​

Ar-Ge Merkezi Olmak İçin Temel Şartlar Neleridir?

En az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi,

Kanun kapsamındaki Ar-Ge faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi,

Başvuru yapan işletmenin; yeterli Ar-Ge yönetimi ile teknolojik varlıklar, Ar-Ge insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması,

Ar-Ge ve destek personelinin Ar-Ge merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması,

Ar-Ge merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış Ar-Ge ve yenilik program ve projelerinin bulunması,

Ar-Ge merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması.

Tasarım Merkezi Nedir?

Tasarım Merkezi, işletmenin organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde tasarım faaliyetlerinde bulunan ve en 10 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli tasarım birikimi ve yeteneği olan, aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimlerdir.​

Tasarım Olmak İçin Temel Şartlar Neleridir?

Tasarım merkezlerinde en az 10 tam zaman eşdeğer Tasarım personeli istihdam edilmesi,

Tasarım merkezlerinin Kanun kapsamındaki faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi,

Başvuru yapan işletmenin; yeterli Tasarım yönetimi ile teknolojik varlıklar, Ar-Ge insan kaynakları, fikrî haklar, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesinin bulunması,

Tasarım merkezlerinin, Tasarım ve destek personelinin Tasarım merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması,

Tasarım merkezlerinin konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış Tasarım program ve projelerinin bulunması,

Tasarım merkezlerinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması.

Artboard 1 copy 2.jpg
bottom of page